1. dotační projekt

Nadpis

projekt zahájen 11.6.2021

registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026318

Projekt je zaměřen na realizaci opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie a zvýšení účinnosti výroby u společnosti QWERT Rubber, spol. s.r.o., a to výměnou výrobního zařízení v teplickém areálu.

Realizace projektu si jako hlavní cíl klade dosáhnout snížení spotřeby energie a zvýšení účinnosti výroby u společnosti QWERT Rubber, spol. s.r.o. Konkrétně chce žadatel dosáhnout následujících cílů:

- Snížení spotřeby a ztrát elektrické energie

- Snížení nákladů na údržbu

- Zvýšení pozitivního vlivu na životní prostředí a snížení ekologické zátěže regionu, ve kterém se společnost nachází

- Snížení produkce emisí

2. dotační projekt

Nadpis

projekt zahájen 30.7.2021

registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026824

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj materiálu na pogumování válců,a to v širokém rozmezí tvrdostí a požadovaných fyzikálně-mechanických vlastností a také barevných verzí a speciálních aplikací, jako je například požadavek na použitelnost v potravinářském průmyslu (styk s potravinami) a vývoj strojního zařízení na tvarování (obrábění) povrchu válců s možností vytvoření speciálních tvarových modifikací (výroba drážek pro klínové řemeny, podélné, příčné i šikmé drážkování,..)

Záměrem projektu je zvýšení efektivity a kvality realizace jednotlivých VaV aktivit a získání nových znalostí, které jsou potřebné pro vývoj, a to na základě realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. K naplnění zadaného cíle dojde pomocí vytvoření prototypu a získání nových znalostí v oblasti technologie jejich výroby a úpravy. Výsledky tohoto projektu budou následně zavedeny do průmyslové sériové výroby v České republice, případně i v zahraničí.