Podklady pro výběrové řízení

Podklady pro výběrová řízení na pořízení výrobních zařízení - “Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost “, název výzvy “Úspory energie - výzva I., název projektu CZ, “Úspory energie v areálu společnosti QWERT Rubber, spol. s r.o.”

Výběrová řízení se budou týkat zařízení
a) pro míchání gumárenských směsí a za
b) pro lisování pryžových výrobků nástřikovou technologií.

Pro technologii míchání gumárenských směsí jsou zapotřebí následující technologická zařízení, která jsou vzájemně na sebe navazující.Požadavek je na jejich lineární uspořádání
v jedné horizontální rovině.Technologická zařízení jsou uvedena v následujícím textu, za názvem zařízení jsou vždy uvedeny základní požadované parametry zařízení.

a) Řezačka kaučuků
Minimální šířka řezu 600 mm
Doba řezu min. 15 mm/s
Poznámka: zařízení musí být uzpůsobeno na řezání standardních rozměrů
kaučukových kostek

b) Vysokotlaký hnětič s tangenciálními hnětadly
Pracovní objem míchací komory min. 60 litrů
Ovládání klátu pneumatické
Rotory a komora z tvrdé slitiny
Rychlost rotorů (přední/zadní) min. 25/20 otáček/min.
Řízení stroje - elektronický ovladač
Chladící médium hnětiče voda

Poznámka:
vysokotlaký hnětič s tangenciálními hnětadly musí zvládnout míchání gumárenských směsí o tvrdosti 40 - 90 Sh A ze všech běžných typů kaučuků

c) Dopravník zamíchané gumárenské směs z hnětičei k míchacímu a chladícímu dvouválci
Kapacita dopravníku min. 60 - 100 kg (musí být v souladu s hmotností zamíchané gumárenské směsi z hnětiče)

Poznámka:
dopravník navrhnout s ohledem na lineární uspořádání linky s hnětičem ve stejné horizontální úrovní jakou má zbytek linky

d) Míchací a chladící dvouválec
Průměr válců min. 500 mm
Pracovní délka válců min. 1 400 mm
Litinové provedení válců
Stavění válců elektrické nebo hydraulické
Chlazení válců vnitřní dutinou nebo válce podpovrchově vrtané
Kapacita plnění dvouválce 60 - 100 kg/jedna gumárenská směs
Chladící médium voda
Bezpečnostní prvky zařízení

Poznámka:
dvouválec nabídnout s ohledem na výrobní kapacitu hnětiče

e) Chladnička gumárenských směsí s řezačkou pásků a zařízením na ukládání
směsí na palety
Maximální šíře gumové fólie 800 mm
Tloušťka gumové fólie 4 - 12 mm
Ukládání pásků nebo fólií na palety způsobem wig-wag
Liniové závěsné uspořádání chladičky s ventilátory a sekcí pro separaci fólií a pásků
a sekcí pro řezání a ukládání pásků a fólií na palety

Poznámka:
chladičku nabídnout s ohledem na výrobní kapacitu hnětiče a dvouválce

f) Chlazení míchací linky
Uzavřený chladící systém pro chlazení jednotlivých prvků míchací linky (hnětiče,dvouválce,chladičky) a to samostatně ke každému stroji.

Poznámka:
výkon jednotlivých chladících jednotek individuálně přizpůsobit požadavkům hnětiče, dvouválce a chladičky Pro lisování pryžových výrobků nástřikovou technologií jsou pro výběrové řízení poptávány 3 vstřikolisy. Požadované technické parametry strojů jsou následující:
Velikost topné desky min. 650 x 650 mm
Minimální výška formy 160 - 180 mm
Maximální rozteč topných desek 650 - 750 mm
Vstřikovací objem min. 4 500 cm3
Vstřikovací tlak 150 - 200 Mpa
Upínací síla 2 500 - 3 500 kN
Systém vyrážečů pro více dělené formy
Samostatná chladící jednotka ke každému vstřikolisu

Poznámka:
uspořádání lisu vertikální


Zpracoval: Ing. Vladimír Beránek
12.10.2023