Váš specialista na technickou pryž

Společnost vznikla na jaře roku 1995 pod názvem VERONA, spol. s r.o., po postupné privatizaci provozů bývalého státního podniku Obnova Teplice. Původní zaměření firmy bylo pouze lisování technické pryže pro širokou oblast zákazníků strojírenského, sklářského, keramického, elektrotechnického, automobilového, ale i potravinářského či chemického průmyslu. Zlomovým rokem pro firmu byl rok 2005, kdy došlo k vlastnickým změnám. V souvislosti s těmito změnami se firma začíná orientovat i na jiné gumárenské technologie a výrazně rozšiřuje svou nabídku výrobků. Na přelomu roku 2006 byly získány nové výrobní prostory v Teplicích, ve kterých došlo k rozšíření výroby o přípravu gumárenských směsí a konfekční výrobu. Od dubna roku 2007 byla společnost přejmenována z VERONY, spol. s r.o. na QWERT Rubber, spol. s r.o. Důvodem bylo zvýšení transparentnosti na trhu. Majitel společnosti propojil její obchodní a výrobní část.

QWERT Rubber, spol. s r.o. má Živnostenský list s tímto předmětem podnikání: Vulkanizace | Zpracování gumárenských směsí | Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | Velkoobchod | Zprostředkování obchodu a služeb | Kovoobráběčství

Novinky

Podklady pro výběrová řízení na pořízení výrobních zařízení - “Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost “, název výzvy “Úspory energie -
výzva I., název projektu CZ, “Úspory energie v areálu společnosti QWERT Rubber, spol. s r.o.”

Výběrová řízení se budou týkat zařízení
a) pro míchání gumárenských směsí a za
b) pro lisování pryžových výrobků
nástřikovou technologií.

Nabízíme

Lisované výrobky

Lisování klasickou i nástřikovou technologií již od malých sérií. Návrh a výroba forem dle vzorku nebo výkresu.

Pogumování dílů

Pogumování válců, chemických zařízení a výroba pryžových obložení vulkanizací v autoklávu včetně repasí a speciálních úprav.

Výroba gumárenských směsí

Vývoj a výroba gumárenských směsí pro všeobecné i speciální použití. Možnost výroby i laboratorního množství.

Speciální výroba

Keramické segmenty

Svařované keramické segmenty s vlastním průmyslovým vzorem na hnací nebo hnané válce dopravníků. Možnost volby množství keramických destiček.

Vakuovací profily

Vývoj a výroba těsnění pro vakuování při výrobě automobilových skel. Používáme vlastní pryžové profily přizpůsobené tvaru skel.