O nás

Společnost QWERT Rubber, spol. s r.o. v současné době nabízí lisované technické pryže, míchání gumárenských směsí, pogumování válců včetně jejich konečné úpravy (broušení, drážkování atd.) Dále nabízí pogumování kovových dílů ve formách nebo volnou vulkanizací, malometrážní výrobu vytlačovaných profilů a malosériovou rukodílenskou výrobu. Zpracovávány jsou prakticky všechny běžné elastomery.

Společnost vznikla na jaře roku 1995 pod názvem VERONA, spol. s r.o., po postupné privatizaci provozů bývalého státního podniku Obnova Teplice. Původní zaměření firmy bylo pouze lisování technické pryže pro širokou oblast zákazníků strojírenského, sklářského, keramického, elektrotechnického, automobilového, ale i potravinářského či chemického průmyslu. Zlomovým rokem pro firmu byl rok 2005, kdy došlo k vlastnickým změnám. V souvislosti s těmito změnami se firma začíná orientovat i na jiné gumárenské technologie a výrazně rozšiřuje svou nabídku výrobků. Na přelomu roku 2006 byly získány nové výrobní prostory v Teplicích, ve kterých došlo k rozšíření výroby o přípravu gumárenských směsí a konfekční výrobu. Od dubna roku 2007 byla společnost přejmenována z VERONY, spol. s r.o. na QWERT Rubber, spol. s r.o. Důvodem bylo zvýšení transparentnosti na trhu. Majitel společnosti propojil její obchodní a výrobní část.

QWERT Rubber, spol. s r.o. má Živnostenský list s tímto předmětem podnikání: Vulkanizace | Zpracování gumárenských směsí | Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | Velkoobchod | Zprostředkování obchodu a služeb | Kovoobráběčství

Nabízíme

Lisované výrobky

Lisování klasickou i nástřikovou technologií již od malých sérií. Návrh a výroba forem dle vzorku nebo výkresu.

Pogumování dílů

Pogumování válců, chemických zařízení a výroba pryžových obložení vulkanizací v autoklávu včetně repasí a speciálních úprav.

Výroba gumárenských směsí

Vývoj a výroba gumárenských směsí pro všeobecné i speciální použití. Možnost výroby i laboratorního množství.

Nadpis

Keramické segmenty

Svařované keramické segmenty s vlastním průmyslovým vzorem na hnací nebo hnané válce dopravníků. Možnost volby množství keramických destiček.

Vakuovací profily

Vývoj a výroba těsnění pro vakuování při výrobě automobilových skel. Používáme vlastní pryžové profily přizpůsobené tvaru skel.